Co należy wiedzieć o zakładaniu i zmianach w księdze wieczystej?


Kupno oraz sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną związaną nieodłącznie z wpisaniem nowego właściciela do księgi wieczystej. Takiego wpisu w większości przypadków przeprowadza notariusz przy użyciu wniosku ujętego w akcie notarialnym. Księga wieczysta pozwala na wyeliminowanie jakichkolwiek wątpliwości związanych z obecnym właścicielem danej posesji. Zawiera również wszystkie informacje o nieruchomości i potencjalnych hipotekach jakie na niej ciążą. Można uznać, że księga wieczysta umożliwia zagwarantowanie prawnego bezpieczeństwa zarówno posiadaczowi, jak i przyszłemu kupcowi posiadłości. Dokument ten uwzględnia całą historię nieruchomości, jej wcześniejszych a także obecnych właścicieli. Kupując nieruchomość należy zbadać jej sytuację w księdze wieczystej, czy nie ciąży na niej hipoteka.

Księga wieczysta – kiedy trzeba ją zarejestrować?

Księga wieczysta umożliwia zbieranie informacji o stanie prawnym danej nieruchomości. W chwili obecnej jest to obowiązkowy dokument wszystkich nieruchomości czy to działki, czy domu. W latach osiemdziesiątych wprowadzono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która reguluje normy jej zakładania oraz ewentualnych zmian. Warto wspomnieć, że nadal w Polsce można znaleźć jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Wynika to z tego, że handel nieruchomościami po wojnie miał charakter nieformalny dotyczy to zwłaszcza małych miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta może okazać się niezbędna, gdy właściciel nieruchomości zechce ją sprzedać. Z całą pewnością potencjalny nabywca będzie wymagał wglądu w księgę wieczystą. Przyjmuje się, że informacje w niej zawarte są niepodważalne i ujawniają rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 

Jak wygląda rejestracja księgi wieczystej?

Aby zarejestrować księgę wieczystą, właściciel nieruchomości powinien złożyć stosowny dokument w wydziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w budynku sądu rejonowego, w rejonie którego połozona jest nieruchomość. Jeśli nieruchomość obciążona jest hipoteką, posiada kilku właścicieli, jeżeli nieruchomość zajmuje więcej niż jedną działkę, wówczas należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Czy jedynie posiadacz nieruchomości może złożyć taki wniosek? Nie tylko. Założyć księgę wieczysta mogą też:

  • właściciel spółdzielczego prawa do lokalu,
  • wierzyciel posiadający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa właściwa jednostka organizacyjna.

Sama rejestracja księgi wieczystej to koszt około 100 złotych. Do tego trzeba doliczyć właściwe wpisy, z tego powodu można uznać, że całkowity koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Oczywiście założenie księgi wieczystej można zlecić również notariuszowi, który za odpowiednią opłatą i zgromadzeniu wymaganych dokumentów złoży wniosek za nas.

Kto może wnioskować o dokonanie wpisu w księdze wieczystej? 

Najczęściej wpis do księgi wieczystej o sprzedaży nieruchomości dokonuje notariusz na wniosek, zawarty w akcie notarialnym. Tak jak w sytuacji rejestracji księgi, dokumenty składa się do sądu rejonowego stosownego dla danego regionu na którym położona jest nieruchomość. Dokonanie takiego wpisu kosztuje 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz po podpisaniu aktu notarialnego. Wszystkie zmiany właścicieli nieruchomości muszą zostać odnotowane w księdze wieczystej. Warto również wspomnieć, że takiej zmiany może dokonać również właściciel nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty uwierzytelniające jego prawa do tej posiadłości.