Czego obawia się student? Słów kilka na temat ubezpieczeń dla studentów


Jesteś studentem? Czy może dopiero planujesz wybrać się na wymarzoną uczelnię wyższą wymarzony uniwersytet?

Czeka Cię cudowny i intensywny okres wypełniony po brzegi nauką interesujących rzeczy, zawieraniem nowych przyjaźni a może również wyjazdów i Erasmusa? Pośród tych wszystkich wspaniałych przeżyć i doświadczeń nie zapomnij o tym co najważniejsze czyli o swoim zdrowiu. Czytaj by dowiedzieć się, jakie są możliwości ubezpieczeń dla studentów. Jak długo ważne jest to ubezpieczenie oraz czy opłaca się kupić też NNW? 

Ubezpieczenie na czas bycia uczniem – dotyczy się również osób studiujących?

Osoby uczące się na wyższych uczelniach,które są pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, dotyczy w dalszym ciągu ubezpieczenie zdrowotne podczas kontynuacji edukacji. Ubezpieczenie studenckie w ramach NFZ jest konieczne i przebiega staraćna 2 sposoby:

  1. poprzez uczelnię
  2. przez członków familii, którzy są osobami pracującymi

Jeśli student nie posiada nikogo z familii,kto pracuje przykładowo kiedy danego studenta rodzice nie żyją,lub nie posiadają ubezpieczenia, uczelnia zgłosi takiego studenta do ubezpieczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia . Ważne jest w tym przypadku jedynie to aby zgłosić taki fakt w dziekanacie. W wypadku gdy dorosły student w związku małżeńskim, osobą zgłaszającą studenta do ubezpieczenia może być też pracujący współmałżonek.

Gdy żak nie może stać się ubezpieczona w ramach NFZ poprzez nikogo z rodziny, może zgłosić go uczelnia, warunkiem jest tylko wyraźny wniosek.

Z ubezpieczenia zdrowotnego student może korzystać przez cały czas studiów aż do 4 miesięcy od studiów ukończenia. 

Ważne by zasygnalizować, że żacy, którzy mają ponad 26 lat nie mają możliwości by skorzystać z ubezpieczenia zadeklarowanego przez rodziców czy opiekunów prawnych. W takim przypadku ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ zapewnia uniwersytet. Żeby z tego skorzystać trzeba przedłożyć na uczelni specjalny wniosek w tym celu.

NNW jakie to ubezpieczenie i czego powinno dotyczyć?

NNW oznacza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czas kształcenia na uczelni wyższej jest często bardzo okresem zwiększonej intensywności,opłaca się w takim okresie bardziej zadbać o bezpieczeństwo swojego zdrowia ,poprzez kupno dodatkowej polisy. Taka polisa dla studenta jest dodatkowym zabezpieczeniem, które można dostosować do własnych wymagań. Pełni ona wsparcie pieniężne w razie niepożądanego wypadku czy też pobytu w placówce medycznej. Polisę powyższą można dobrać samodzielnie czy też skorzystać z oferowanej poprzez uczelnię.

Warto tutaj wspomnieć,że polisa proponowana przez uniwersytety jest ubezpieczeniem grupowym. Do plusów należy tutaj niska cena tego ubezpieczenia, ale jest to powiązane ze strasznie niską kwotą odszkodowań w razie wypadków. Dlatego jeśli jesteś bardziej narażony na ryzyko wypadków np. poprzez częste podróże lub uprawianie ryzykownych dyscyplin sportowych jak np. jazda konna, zastanów się o wykupieniu nieobowiązkowej polisy, może okazać się przydatna.

W Polsce są też ubezpieczenia oferujące łączenie NNW z ochroną w przypadku pojawienia się różnych chorób. Jeśli pragniesz zabezpieczyć dla siebie kompleksową ochronę może warto pomyśleć nad taką możliwością.

Co to są karty studenckie oraz w czym są przydatne?

Karty studenckie posiadają wieloraki charakter co sprawia,że są bardzo cenione. Przede wszystkim,w przypadku gdy płacimy za kartę studencką, mamy całoroczny dostęp do ubezpieczenia NNW dla studentów. Wspomniana karta jest pewnym zabezpieczeniem,nie gwarantuje jednak zabezpieczenia wobec wszystkich nieszczęść, które mogą się Tobie wydarzyć. jest kilka typów kart,które można dostosować do swoich upodobań np. ubezpieczać Cię w trakcie uprawiania ryzykownych sportów, lub w czasie odbywania praktyk studenckich. Karty zapewniają dodatkową przydatną funkcję a dokładnie mówiąc, uprawniają do korzystania  ze zniżek przykładowo z transportu publicznego czy kawiarni.

Obowiązkowe ubezpieczenie na Erasmusa

W przypadku wyjazdów na wymiany studenckie niektóre uczelnie opróczNNW wymagają równieżposiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego w skrócie EKUZ. Dokument ten jest dowodem ubezpieczenia w NFZ i uprawnia do skorzystania z opieki medycznej dzięki porozumieniukrajów członkowskich UE w dziale opieki zdrowotnej. Jak wyrobić kartę EKUZ? Jest możliwość zrobienia tego w wojewódzkim oddziale NFZ, po wypełnieniu wniosku. Obecnie dokument ten można bez problemu wyrobić także przez internet.

***

Typów ubezpieczeń studenckich jest wiele. Warto zapoznać się z każdym żeby wybrać coś stosownego dla siebie i czuć się swobodnie oraz bezpiecznie w czasie studiów.