Czy pójście do sądu aby rozwiązać spór jest zawsze najlepszym pomysłem?


Wszyscy dobrze wiemy, że jak do konfliktu dochodzi sprawa pieniędzy to rozstrzygnięcie tego bywa skomplikowane. Zdarza się, że pokłóceni właściciele idą ze sporem do sądu w Kłodzku, ale czy na pewno jest to jedyne rozwiązanie? Kiedy można wykorzystać inny sposób aby rozwiązać kłótnię?

Jakie są sposoby rozwiązywania sporów?

Jedną z pierwszych metod, którą decydują się zastosować skonfliktowani kontrahenci jest mediacja. Jest to o tyle dobry sposób, że między skłóconymi firmami pojawia się mediator, który pomaga w znalezieniu konsensusu. To co jednak ważne – to strony same decydują. Inną, zdecydowanie trudniejszą opcją, jest arbitraż, czyli przekazanie osobie trzeciej odpowiedzialności za rozstrzygnięcie konfliktu. To może być jedna osoba, albo kilka osób, które zazwyczaj są ekspertami w danej dziedzinie i mają odpowiednie kompetencje, aby spór rozwiązać. Na arbitraż mówi się też sąd polubowny i może on mieć formę niestałą i stałą.

Odmiennym tokiem postępowania może być użycie negocjacji czy też facyliacji. Obydwie z tych metod mogą obejść się bez obecności w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają przede wszystkim na ustaleniu zadowalającego obie strony rozwiązania. Po zakończeniu negocjacji i facyliacji strony powinny podpisać oświadczenie albo umowę, w których będą ustalenia.

Jaka jest różnica między mediacją a negocjacjami

Na początek negocjacje nie są zawarte w przepisach prawa, w przeciwieństwie do mediacji, która się tam znajduje. Dodatkowo w trakcie mediacji obowiązkowo obecny musi być mediator, który kontroluje całą procedurę i pomaga w doprowadzeniu do konsensusu. Podczas negocjacji nie musi być adwokata. W zasadzie przedstawiciele spółek sami mogą próbować rozwiązań problem, tak, żeby obie firmy były zadowolone z rezultatu. Przeważnie negocjacje pojawiają się przy próbie podpisania umowy handlowej, kiedy każda ze stron ma różniący się od siebie pogląd i plan na realizację. W takich sytuacjach przedstawiciele spółek umawiają się i przedstawiają swoje propozycje i negocjacje trwają do momentu, kiedy się dogadają. Oczywiście w trakcie negocjacji przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pomocy kancelarii adwokackiej, jednak nie jest to ich obowiązek. W sytuacji mediacji to mediator kieruje rozmową, nie strony i to on ma za zadanie dojść do rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich, jednak nie wciska on swojego zdania. Takie załatwienie sprawy jest o wiele prostsze i kosztuje mniej niż rozwiązywanie tego w sądzie.

Sąd Rejonowy i Polubowny – czym się różnią i który wybrać?

Zdecydowanie największą różnicą jest to jak szybko możemy rozwiązać spór. Sprawy w sądzie często trwają rok, kiedy w sądzie polubownym można wybrać niedaleki termin posiedzeń. Kolejną różnicą będzie osoba, która prowadzi rozprawę. W sądzie zawsze musi być to sędzia, ale przy arbitrażu są to arbitrzy. Strony samodzielnie wybierają arbitrów i liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to bardzo duże usprawnienie nie tylko ze względu na możliwość dobrania najszybciej wolnych albo wyrozumiałych arbitrów, ale również dlatego, że można wybrać członków bardzo wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka