Dlaczego adwokaci decydują się na specjalizacje?


Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat jest to osoba, która posiada wykształcenie wyższe prawnicze, odbyła aplikację adwokacką a także zdała egzamin uprawniający ją do pracy w zawodzie. Adwokat po zaliczeniu egzaminu adwokackiego jest uprawniony do występowania w różnych gałęziach prawa, gdyż ze wszystkich dziedzin prawa zalicza egzamin. W teorii może on zająć się zarówno sprawą cywilną czy też karną. Niemniej prawo zmienia się błyskawicznie i bycie na bieżąco ze zmianami w normach z każdej specjalności jest w zasadzie niemożliwe. Skuteczny adwokat w Warszawie oferuje pomoc prawną w formie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii i aktów prawnych, oraz może reprezentować swoich klientów przed sądami, a także organami administracji.

Czy opłaca się zrobić specjalizację adwokacką?

Prawnik, który doskonali się wyłącznie w określonej gałęzi prawa może być na bieżąco z następnymi zmianami, a co za tym idzie zapewni lepsze zajęcie się klientem i jego problemem. Wyspecjalizowanie się przez adwokatów stało się środkiem na odnalezienie się na trudnym rynku prawniczym zważywszy na olbrzymią konkurencję. Specjalizacja w określonych gałęziach pozwoli na odznaczenie się spośród wielu propozycji konkurencji.

Adwokat specjalizujący się w danej dziedzinie szybciej może odnaleźć petentów niż taki, który zajmuje się każdą dziedziną prawa.
Nie jest w rzeczywistości możliwe, aby ktokolwiek został ekspertem w każdej dziedzinie prawa. Takiego samego zdania są petenci kancelarii adwokackich. Jeśli szukają kogoś do wykonania konkretnej usługi to starają się, aby była zrobiona przez kogoś, która specjalizuje się w danej gałęzi.
Prowadzenie naraz spraw na przykład z prawa rodzinnego i energetycznego sprawi jedynie, że adwokat zakopie się w dokumentach dotyczących obydwu kwestii i ostatecznie żadna z nich nie zostanie poprowadzona znakomicie.

Wykonywanie zawodu adwokata to głównie misja społeczna. Nie można jej ograniczyć do świadczenia jedynie usług prawnych. Odnajdując gałąź prawa w której wyspecjalizuje się adwokat wzmacnia jego konkurencyjność na rynku dla potencjalnych petentów.
Dzisiaj na rynku pojawia się też coraz więcej sprofilowanych kancelarii adwokackich, które wyszukują wyspecjalizowanych adwokatów. Są to kancelarie niezmiernie wyprofilowane i zajmujące się jedynie tymi sprawami, które wpisują się w ich zakres obowiązków. Dla takich kancelarii istotna jest informacja czy dany prawnik jest specjalistą w określonej dziedzinie, czy specjalizuje się w danym obszarze pracy, ma niezbędne zdolności oraz czy prowadził już takie sprawy.