Dowiedz się, kto to tak właściwie jest mecenas?


Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem fachowym, ale zwrotem grzecznościowym, stosowanym zarówno wobec radców prawnych a także adwokatów, a dosyć często także względem aplikantów tych zawodów prawniczych.
W praktyce oznacza to, iż mecenasem określić można jednocześnie radcę prawnego, a także adwokata. Uważa się również, iż terminem tym określać można magistrów prawa, choć to praktykuje się rzadziej.

Osoba, która ukończyła studia prawnicze, natomiast nie ukończyła żadnej z aplikacji prawniczej, przeważnie nazywana jest zwyczajnie prawnikiem. Określenie „mecenas” w stosunku do osób uprawiających jeden z zawodów prawniczych jest używane tylko i wyłącznie w polskim Państwie – w pozostałych krajach nie napotyka się go w takim użyciu.

Tytuł ten jest jedynie umowny i nie notuje się go w żadnym z aktów prawnych używanych aktualnie w Polsce. Innymi słowy, iż w przeciwieństwie do tytułów „adwokat” oraz „radca prawny” tytuł „mecenas” nie jest poddany jakiejkolwiek ochronie prawnej.
Biorąc pod uwagę, że mecenasem nazywa się adwokatów i radców prawnych to, aby całkowicie zrozumieć istotę tego zwrotu grzecznościowego, konieczne jest przybliżenie zakresu kompetencji tych dwóch zawodów prawnych.

Należy jednakże zaakcentować, że ze względu na zwiększający się zakres uprawnień radców prawnych w ostatniej dekadzie rozbieżności między nimi, a adwokatami stały się coraz mniejsze.

Jakie są różnice między adwokatem a radcą prawnym?

Praktycznie rzecz ujmując tytuł adwokata może uzyskać osoba, która najpierw zakończyła pięcioletnie studia prawnicze, po których zaliczyła toczącą się 3 lata aplikację adwokacką kierowaną przez odpowiedni samorząd zawodowy. Co istotne, samo ukończenie aplikacji nie wystarcza, aby zostać adwokatem w Warszawie; konieczne jest również pozytywne zaliczenie końcowego egzaminu adwokackiego, który jest realizowany poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wówczas wtedy dana osoba pozostaje wpisana na listę adwokatów oraz może używać tego tytułu w swojej praktyce zawodowej.

Na czym polega odmienność w wynajęciu adwokata a radcy prawnego?

Wskazane jest przy tej sposobności dodać, że w przypadku radcy prawnego ścieżka do otrzymania tytułu zawodowego jest poniekąd identyczna – wyłączna rozbieżność wiąże się z tym, iż aplikację radcowską prowadzi inny samorząd zawodowy, a po skończeniu aplikacji osoba pozostaje wpisana na listę radców prawnych.
Równocześnie adwokat, a także radca posiadają niemalże ten sam zakres obowiązków. W obecnej chwili obligatoryjną oraz kluczową rozbieżnością pomiędzy tymi dwoma zawodami prawnymi jest niemożliwość zatrudnienia adwokata na bazie umowy o pracę.

Praktycznie to znaczy, że adwokat może współpracować z firmą lub osobą fizyczną tylko na bazie umowy cywilnoprawnej. Natomiast radca prawny może zostać zatrudniony na bazie umowy o pracę. Niemniej jednak, radca prawny nie może wówczas reprezentować klientów w sprawach karnych a także karnoskarbowych w charakterze obrońcy. Co ciekawe, to ograniczenie nie odnosi się do pracowników naukowych a także naukowo-dydaktycznych.