Jak można zostać notariuszem?


Notariusz z Legionowa to jeden z zawodów prawniczych. Trudni się on głównie przygotowywaniem aktów notarialnych a oprócz tego tworzy projekty aktów. Ponadto notariusz zajmuje się tworzeniem uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowaniem oświadczeń dotyczących spadków czy też przechowywaniem depozytów. Osoba wykonująca zawód notariusza zobowiązana jest też aby poświadczyć własnoręczny podpis, oraz potwierdzić zgodność odpisu. Oczywiście, że notariusz wykonuje również szereg innych czynności notarialnych.

W jaki sposób zostać notariuszem?

W notariacie mogą pracować tylko osoby które ukończyły prawo. Każdy absolwent prawa może zdecydować się aplikację notarialną która sprawia, że można pracować jako notariusz. Na podstawie ustawy regulacyjnej dostęp do zawodu, Ci, którzy chcą zdobyć zawód notariusza:

może być obywatelem jakiegoś państwa należącego do Unii Europejskiej bądź krajów członkowskich EFTA,
jest zobowiązany, aby odbyć 3,5-letnią aplikację a następnie asesurę notarialną, z możliwością przerwania aplikacji na maksymalnie rok,
musi sporządzić co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i minimum czternaście projektów reszty czynności notarialnych,
musi zostać objęta patronatem zawodowego notariusza,
musi mieć pozytywny wynik na trzyczęściowym egzaminie praktycznym.

Kto powinien zostać notariuszem?

Oprócz konieczności spełnienia wszelkich warunków, osoba, która trudni się zawodem notariusza powinna wykazywać się konkretnymi cechami, które będą mu pomagać w wykonywaniu swojej pracy. Bezsprzecznie notariusza powinna wyróżniać uczciwość. Odpowiedzialność również jest ważną cechą, ze względu na to, że notariusz zajmuje się poświadczaniem a także potwierdzaniem odpisów a także reszty dokumentów.

Jakie mogą być zarobki notariusza?

Wprawdzie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Bardzo dużą rolę jeśli chodzi o zarobki ma doświadczenie w pracy. Warto także pamiętać o taksie notarialną czyli jest to określenie maksymalnej wysokość zarobków za świadczenie konkretnych usług. Wysokość taksy uzależniona jest od wartości przedmiotu będącego podstawą czynności notarialnej.