Jakie warunki trzeba spełnić aby założyć biuro rachunkowe?


Co robi biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczym, które dba o takie rzeczy jak na przykład prowadzenie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i trzymanie wszystkich dokumentów księgowych, tworzenie sprawozdań finansowych, ustalanie wyniku finansowego oraz wycena aktywów oraz pasywów a także obrazowanie ich rzeczywistej wartości.

Jakie są wymagania, które trzeba spełnić aby prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku zawód księgowego został uwolniony, co oznacza, że nie ma potrzeby ukończenia właściwych studiów ani szkoleń w obrębie rachunkowości aby kierować biurem rachunkowym. Jedyne warunki, które potrzeba spełnić aby prowadzić księgi rachunkowe to posiadanie absolutnej zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że biuro rachunkowe mają możliwość prowadzić osoby, których nigdy nie karano za przestępstwa finansowe oraz za przekręty skarbowe. Na dodatek osoba na stanowisku księgowym koniecznie musi mieć ubezpieczenie OC.

Jeśli księgowy przed 2014 rokiem zdobył certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne to w dalszym ciągu będzie miał prawo posługiwać się nim, warto jednak wiedzieć, że żaden dokument nie jest aktualnie potrzebny aby legalnie pracować w tym zawodzie.

Co trzeba mieć na uwadze otwierając biuro rachunkowe?

Co prawda aby mieć biuro księgowe nie ma konieczności posiadania wykształcenia rachunkowego ani doświadczenia w rachunkowości, jednak niezbędne jest bieżące aktualizowanie wiedzy z prawa podatkowego i gospodarczego. Przepisy te niezmiernie szybko się zmieniają i aktualizują a każdy księgowy ma za zadanie wciąż i ciągle tę wiedzę zyskiwać.

Na dodatek prowadząc biuro rachunkowe musisz być świadom, że Klienci mogą traktować Cię jako znawcę. Do Twoich obowiązków więc oprócz organizowania ksiąg rachunkowych będzie kontrola sytuacji finansowej firmy i dopasowywanie właściwych form finansowania lub szukanie rozwiązań problemów finansowych. Nie posiadając/mając właściwej wiedzy bardzo szybko możesz stracić ich zaufanie a to będzie skutkowało stratą klientów.

Jak widać więc nie trzeba mieć wykształcenia ekonomicznego aby założyć biuro księgowe ale samodzielne opanowanie tak szerokiej wiedzy może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska