Krótka historia brania pożyczek


Pożyczanie pieniędzy rozwija się od wielu lat. Początkowo nosiło nazwę lichwa i miało na celu niemoralne wzbogacenie się osoby udzielającej pożyczki. wraz z upływem lat, gdy rozwijały się przepisy, zmieniały się również zasady brania pożyczek. Obecnie za ich udzielanie odpowiadają głównie banki, zaś oferty dostosowane są do indywidualnychosobistychpreferencji pożyczkobiorców. Nie zawsze jednak tak to wyglądało. Co powinno się wiedzieć o historii pożyczania pieniędzy?

Czym była lichwa?

głównym elementem lichwy w dawnych czasach było naliczanie zbyt wysokich odsetek bądź innych opłat, dzięki czemu pożyczkodawca mógł bardzo szybko się wzbogacić. Było to praktykowanie nieuczciwe, gdyż czerpało z gorszej pozycji majątkowej dłużnika. W momencie późniejszej spłaty długu nierzadko dochodziło do morderstw czy samowolnego zmieniania wcześniej ustalonych warunków pożyczki. Gdy takich sytuacji zaczynało być coraz więcej, zaczęto rozwijać prawo podatkowe, które dobrze działa obecnie. 

Jak wyglądały pożyczki w dawnych czasach?

Pożyczki – nie tylko w odniesieniu do pieniędzy, ale i dóbr materialnych – są z człowiekiem od wieków. Historyczne wspominki o pożyczaniu sięgają II w. p.n.e., gdy w cennych współcześnie Księgach Manu umieszczono ogólnikowe informacje o zasadach dawania i brania pożyczek w gronie krewnych. Następnie wzmianki można zauważyć w historii pradawnych Greków i Rzymian, którzy czerpali pomysły od Żydów. Uznaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużej mierze ukształtowało rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątkach ruchomych. Postęp bankowości został zahamowany na chwilę w momencie upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano spłatę długu gruntem, czego mogli dokonać także potomkowie pożyczkobiorcy, choć była możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczki w XIX wieku

Dzisiejsze metody pożyczania zaczęły rozwijać się w trakcie rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Stanach Zjednoczonych istniał już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą przeznaczoną dla różnych klientów, także tych biedniejszych. Pierwsze udzielone kredyty musiały jednak być spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. W dalszym ciągu miały cechy lichwy, gdyż pożyczkobiorca musiał końcowo oddać dużo wyższą ilość pieniędzy niż tę, którą pożyczył. Przyjaźniejsze dla dłużników oferty przygotowało m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które działało w Warszawie od 1825 roku. Spłata była rozłożona na wiele lat, a odsetki roczne nie przekraczały 6%.

Rozwój pożyczania obecnie

Obecnie banki i wszelkie inne placówki udzielające kredytów muszą rzetelnie przestrzegać prawa. Eliminuje to ryzyko lichwy czy niesprawiedliwego podejścia do pożyczkobiorcy. Trwająca ustawa o kredycie konsumenckim zmusza pożyczającego do podania rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania oraz całkowitej sumy do zapłaty. Musi to nastąpić jeszcze przed zawiązaniem umowy. aktualnie lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Jak wybrać najlepszy bank dla siebie?

W dzisiejszych czasach decyzja o wyborze banku nie stanowi już najmniejszego problemu. Wszystkie placówki posiadają jasne strony internetowe, na których można znaleźć wszystkie potrzebne informacje odnośnie korzystania z usług. ponadto należy sprawdzić tzw. rankingi. Ranking pożyczek wykonywany jest na podstawie najważniejszych właściwości, takich jak RRSO, oprocentowanie czy prowizje banków. Na podstawie tego klient jest w stanie wybrać bank z najlepszą ofertą dla siebie. Dzięki ustawom mamy pewność, że wzięty przez nas kredyt będzie transakcją bezpieczną i tym samym nie narazimy się na lichwę.