Kancelaria Biznes Pracownicy z ukrainy łatają polską gospodarkę

Pracownicy z ukrainy łatają polską gospodarkę


Categories:

Do naszej ojczyzny przyjechało już 1,758 miliona Ukraińców. Czy rynek pracy w Polsce temu podoła? Według najnowszych informacji rynek pracy w Polsce będzie mógł dać pracę 700 tysiącom pracowników z Ukrainy. Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać że jego pracownicy są zobowiązani do posiadania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Unia Europejska oferuje pomoc Ukraińcom

Kraje Europy deklarują pomoc przyjeżdżającym z Ukrainy. Na chwilę obecną przejścia graniczne działają w trybie normalnym. Niemniej jednak eksperci apelują aby uprościć formalności dla Ukraińców. Warto także dodać iż w województwach lubelskim i podkarpackim mają powstać ośrodki dla uciekających. Tam będą mogli dostać informacje na tematy prawne i logistyczne, w jakie miejsce mogą się udać, aby sformalizować swój pobyt w Polsce.

Uchodźcy dostaną w naszym kraju posadę

Spójrzmy na historię gdy po sfałszowanych wyborach na Białorusi nasz kraj udzielił pomocy ok. 20 tysiącom uchodźcom z Białorusi. Część z nich dostali wizy humanitarne, niektórzy wystąpili o ochronę międzynarodową, inni z kolei wjechali do Polski na podstawie programu Poland Business Harbour. Właśnie takiej pomocy potrzebują osoby uciekające przed wojną na Ukrainie. Nie da się też ukryć że nasz kraj będzie dla nich pierwszym wyborem. Polska z tego powodu musi zadbać o odpowiednią strategię, pozwalającą na przyjęcie uciekających przed wojną w bezpieczny sposób. Na ten moment po Polski przyjechało ponad 1,5 miliona uchodzców, niemniej łącznie może być ich trzy miliony.

W jakich miejscach osoby z Ukrainy pracując w Polsce?

Od kilku lat osoby z Ukrainy przyjeżdżają do Polski aby pracować.

Niemniej najczęściej są oni zatrudniani w firmach budowlanych oraz produkcyjnych. Możemy jednak zaobserwować że coraz częściej osoby ze wschodu zatrudniają się też w pozostałych sektorach, czyli na przykład gastronomia, hotelarstwo, usługi lub handel. Dodatkowo wzrasta też liczba wykwalifikowanych specjalistów ze wschodu. 

Jak są postrzegani Ukraińcy w pracy w Polsce?

Nie da się ukryć, że nadal praca wykonywana przez Ukraińców może się kojarzyć z negatywnymi stereotypami. Ich źródłem są między innymi naleciałości historyczne. Jest to błędny stereotyp. Pamiętajmy też, że pracownicy pochodzący z Ukrainy często podejmują się zawodów deficytowych, czyli takie, w których nie ma wystarczającej ilości pracowników. W sposób pozytywny wpływa to na polski rynek pracy. Nie da się także ukryć iż zatrudnieni pochodzący z Ukrainy wspierają wiele branż. Dzięki nim nasi przedsiębiorcy łatają luki w zatrudnieniu. W związku z czym polscy pracownicy nie powinni obawiać się że pracownik ze wschodu zabierze mu stanowisko.