Tłumacz przysięgły – co robi współcześnie?


Tłumacz przysięgły – niemal każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie co robi i jaka jest jego odpowiedzialność. Często instytucje publiczne obligują do tłumaczenia wybranych dokumentów na język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Często, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty niezwykle ważne jest, że nie chcemy ponosić odpowiedzialności za błędy tłumacza. Wówczas trzeba skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Oddając pisma do przetłumaczenia takiemu specjaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulują go odpowiednie przepisy. Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za błędne tłumaczenia? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zdobyć zawód tłumacza przysięgłego regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Oczywiście taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, bądź podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, a tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie powinien posiadać obywatelstwo polskie, oraz być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce na pewno musi znać język polski, i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego względu, że tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Trzeba pamiętać, że języki ewoluują, przez co ważne jest, żeby taka osoba ciągle poszerzała swoją wiedzę z tej dziedziny. Taki specjalista na pewno musi być odpowiedzialny, ponieważ zazwyczaj pracuje na dokumentach poufnych. 

Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zakres wszelkiego rodzaju papierów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo rozległy. Zazwyczaj poza tłumaczeniem pisemnym tłumacz w swojej ofercie ma również tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • wszelkiego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Oczywiście nie jest to pełna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich wszelkiego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne? Zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie kupna nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia podczas rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na różnego typu konferencjach a także wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni organizują także specjalistyczne szkolenia językowe dla firm. 

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie publikacji, książki lub jakiejś instrukcji obsługi, warto wówczas udać się do zwykłego tłumacza. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, wymagana jest pomoc tłumacza przysięgłego. Także przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych wymagany jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod przetłumaczonym pismem sprawi, że uzyska moc prawną. Istotną różnicą pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że dokonane przez niego tłumaczenie jest staranne i bez błędów. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za potencjalne niepoprawności czy przeoczenia. Jeśli klient poniesie stratę przez pomyłkę tłumacza, może dochodzić rekompensaty od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skutkować to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego bardzo ważne jest, aby taka osoba stale podnosiła swoje kwalifikacje, aby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest niewątpliwie trudnym zawodem, a także bardzo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy ma predyspozycje. Z pewnością poza perfekcyjną znajomością języka, powinien mieć odpowiednie zdolności.