Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego


Nadzorowanie księgowości nie jest prostym wyzwaniem, dlatego wielu przedsiębiorców oddaje to zadanie profesjonalnym biurom rachunkowym. Jest to jedno z ważniejszych aspektów posiadania działalności gospodarczej. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja księgowa może stać się źródłem wielu kłopotów. Decydując się na prowadzenie księgowości przez biuro księgowe, powinno się wybrać jak najlepsze. Często właściciel firmy, który zawiera umowę z biurem rachunkowym czuje się bezpiecznie – wszak oddał to zadanie w ręce specjalistów, a sam powinien jedynie opłacać podatki. Niestety, nie można zapominać, że w przypadku popełnienia pomyłki przez pracownika biura, odpowiedzialność może ponieść sam właściciel firmy.  Czy biuro rachunkowe także ponosi odpowiedzialność za popełnione błędy? W jakim stopniu skutki może ponieść właściciel firmy, a w jakim biuro księgowe?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komu dać odpowiedzialność?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest niezwykle ważną kwestią przy posiadaniu firmy. Jeżeli właściciel firmy nie chce robić tego samodzielnie, musi znaleźć dobre biuro rachunkowe. Osoba prowadząca biuro rachunkowe nie może wykonywać tego w postaci nierejestrowanej działalności gospodarczej, ponadto musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie powinna być też skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe. Wybierając biuro rachunkowe, trzeba także zorientować się, czy posiada ono ubezpieczenie w kwestii odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe w związku z prowadzoną działalnością. Dużo rzetelnych biur księgowych można znaleźć m.in. w Koszalinie.

Jaki jest zakres odpowiedzialności biura księgowego?

Kiedy przedsiębiorca zadecyduje, że chce skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego biura rachunkowego, powinien fakt ten zgłosić urzędowi skarbowemu. Warto pamiętać, że musi on to zrobić w ciągu 15 dni od chwili, kiedy biuro rachunkowe z Koszalina otrzyma dokumenty. Pomimo tego, za wszystkie dokumenty nadal ponosi odpowiedzialność właściciel firmy w przypadku jednoosobowej działalności, a nie biuro rachunkowe. Przy dużych spółkach odpowiedzialność ponosi kierownik albo członek zarządu. Należy wspomnieć, że księgowy nie odpowiada za nie opłacone podatki. Jego zadaniem jest jedynie dostarczenie do urzędu rozliczenia. Właściciel firmy ponosi odpowiedzialność również za ewentualne skutki pomyłek. Odpowiedzialność właściciela firmy wynika z tego, że często ma miejsce sytuacja nie doniesie on większości niezbędnych dokumentów na czas. Wtedy nieprawidłowo wyliczony podatek wyniknął z niedopatrzenia samego przedsiębiorcy, a nie biura rachunkowego.

Czy biuro księgowe ponosi jakąś odpowiedzialność?

Oczywiście nie jest tak, że biuro rachunkowe nie jest obarczone żadną odpowiedzialnością. To, w jakich sytuacjach odpowiedzialność spoczywa na księgowych może być zawarte w umowie podpisanej pomiędzy biurem rachunkowym a przedsiębiorcą. Wtedy biuro będzie zobowiązane do naprawienia szkód, jakie powstały z niewłaściwego wykonania swoich obowiązków. Niestety, nie jest to łatwy proces. Aby móc wyciągnąć konsekwencje z błędu biura rachunkowego przedsiębiorca musi udać się do sądu i wnioskować o odszkodowanie od biura księgowego. W przypadku wygranej sprawy odszkodowanie opłaca ubezpieczyciel, dzięki temu biuro nie zbankrutuje. Dlatego właśnie ubezpieczenia biur rachunkowych są obowiązkowe. Oczywiście odpowiedzialność biura księgowego w przypadku popełnienia wykroczenia jest pewna. Kiedy działania księgowego zostaną udowodnione jako wykroczenie skarbowe albo przestępstwo, wówczas odpowiedzialność ponosi sam pracownik, bądź właściciel biura księgowego. Jest jedna sytuacja, w której odpowiedzialność ponosi solidarnie księgowy razem z przedsiębiorcą. Przepisy kodeksu karnego skarbowego mówią, że dwie strony odpowiadają za brak rzetelności przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

Czy opłaca się korzystać z usług biur rachunkowych?

Analizując wszystkie plusy i minusy, można uznać, że warto korzystać z oferty biura księgowego. Można mieć wówczas pewność, że dokumenty znajdują się w rękach profesjonalistów znających się na rzeczy. Jeśli przedsiębiorca znajdzie rzetelne biuro księgowe, powinien jedynie o czasie dostarczać wymagane dokumenty i terminowo opłacać podatki. Wybierając odpowiednie biuro warto skorzystać opinii innych klientów.