Zatrudnienie ukraińców – o czym należy pamiętać


Bez wątpienia do Polski przybyło duża ilość osób pochodzących z Ukrainy. W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz dać zatrudnienie tym ludziom {to zachęcamy do przeczytania naszego tekstu|przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się {kilku istotnych rzeczy|istotnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

Te rzeczy należy mieć w pamięci zatrudniając Ukraińca.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie jest trudne. Ukraińcy mogą przyjechać do naszego kraju na podstawie ruchu bezwizowego na okres dziewięćdziesięciu dni lub na podstawie ważnej wizy. Osoby pochodzące z Ukrainy, które mają w planie zatrudnić się w Polsce wydawana jest wiza typu D, czyli pracownicza, uprawniająca do podjęcia pracy i zamieszkania w naszym kraju na sto osiemdziesiąt dni w ciągu roku.

Co zrobić aby Ukrainiec otrzymał taką wizę|Co musi zrobić właściciel firmy aby ukraiński pracownik dostał wizę

Zacząwszy od tego, że niezbędna jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, złożenie oświadczenia o zatrudnieniu osoby pochodzącej z Ukrainy i zapłacenia trzydziestu złotych opłaty za dokument. Po wpisaniu przez PUP oświadczenia do ewidencji zostaje ono przekazane pracodawcy, który z kolei wysyła je do kandydata musi być oryginalne. Na podstawie otrzymanego oświadczenia obcokrajowiec występuje o wizę typu D.

{Jak przebiega następny etap legalizacji pracy

Jeżeli już osoba pochodzenia ukraińskiego otrzymał wizę i przybył do Polski jesteśmy już blisko do sukcesu! Następnym krokiem jest podpisanie umowy. Pamiętaj jednak, że warto, gdyby była stworzona w języku ukraińskim – zwykle pracownicy z Ukrainy chcą podpisywać umowy dwujęzycznej. Taka umowa sprawi, że będziemy zapezpieczeni  nie tylko na wypadek kontroli PIP, ale też przedsiębiorca zwiększa zaufanie do siebie i firmy. Bezwzględnie powinno się zapamiętać, aby punkty umowne nie różniły się od tych w zarejestrowanym przez PUP oświadczeniu.

Nie możesz zapomnieć, że w czasie podpisania umowy przedsiębiorca, chcący zalegalizować pracę pracowników pochodzenia ukraińskiego w Polsce, ma nakaz poinformować właściwy urząd pracy o podjęciu przez cudzoziemca pracy – jest zobowiązany, aby to zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika z Ukrainy. Następna wizyta w urzędzie odbędzie się w przypadku zmiany stawki, stanowiska pracy albo miejsce, gdzie jest wykonywana.